𝐆𝐋𝐔𝐓𝐀𝐓𝐇𝐈𝐎𝐍𝐄 𝟔𝟎𝟎 𝐃𝐑 𝐋𝐀𝐂𝐈𝐑 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐔𝐎̂́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆 𝐃𝐀, 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐓𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐆

580,000  445,000 

Nhà sản xuất : Nhật Bản

Quy cách: lọ 30 viên

Gọi điện thoại
0335.366.224
Chat Zalo