Khẩu Trang Y tế Duy Ngọc – Bảo Vệ Sức khỏe

50,000 

Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí: Hydrocacbon (bao gồm benzen, piren butadien 1 -3) Cacbon oxit CO, Đyoxit sunphua (SO2), Đioxit Nitơ (NO2), Khói quang hoá, khói đen, Andehyt, Oxít chì, phấn hoa…

Gọi điện thoại
0335.366.224
Chat Zalo